Cách tìm các email cũ theo thời gian và theo dung lượng của Gmail

cach tim cac email cu theo thoi gian va theo dung luong cua gmail

Như bạn đã biết, Gmail là một trong những dịch vụ thư điện tử lớn nhất trên thế giới của Google, được rất nhiều người sử dụng và nó hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, có thể có nhiều bạn vẫn chưa biết các chức năng khác mà nhà phát hành kèm theo ngoài chức năng soạn thư và gửi thư.

Một trong những chức năng được kèm theo đó là thanh công cụ tìm kiếm với các câu lệnh giúp bạn tìm các thư cũ dựa theo thời gian, dung lượng, loại tập tin. Đây là một chức năng rất hữu ích với những bạn nào có số lượng thư lớn.

Những câu lệnh của thanh tìm kiếm Gmail

1. Tìm kiếm dựa theo thời gian

older:năm/tháng/ngày

Ví dụ: older:2017/09/12

Với câu lệnh trên, khi bạn nhập vào khung tìm kiếm thì nó sẽ giúp bạn tìm tất cả các thư sau ngày 12 tháng 9 năm 2017 (câu lệnh này được sắp xếp theo định dạng thời gian của Hoa Kỳ), tức là không tính ngày mà bạn nhập vào mà chỉ tính những ngày sau ngày đó.

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi ngày tháng theo ý muốn, miễn là theo cấu trúc như ở trên là được.

2. Tìm kiếm dựa theo dung lượng của thư

larger:dung_lượng_thư hoặc size:dung_lượng_thư
small:dung_lượng_thư

Ví dụ: larger:3m hoặc size:3m

Với câu lệnh trên, nó sẽ giúp bạn tìm những thư có dung lượng lớn hơn 3 megabyte (MB).

Ví dụ: small:3m

Với câu lệnh trên, nó sẽ giúp bạn tìm những thư có dung lượng nhỏ hơn 3 megabyte (MB).

Bạn có thể thay đổi dung lượng tùy theo ý của bạn. Trong đó, ký tự k là ký hiệu của kilobyte (KB), m là ký hiệu của megabyte (MB), còn tới gigabyte (GB) thì chắc không tới được đâu nên mình cũng không đưa ra.

3. Tìm kiếm dựa theo loại tập tin được đính kèm trong thư

filename:loại_tập_tin

Ví dụ: filename:docx

Với câu lệnh trên, nó sẽ giúp bạn tìm những thư có chứa những tập tin đính kèm có phần mở rộng là *.docx, và dĩ nhiên bạn cũng có thể thay đổi theo ý muốn của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp các câu lệnh đó lại với nhau để tìm một cách chi tiết hơn, và giữa các câu lệnh thì được ngăn cách bởi khoảng trắng.

Ví dụ, nếu muốn tìm một thư cũ trước ngày 12 tháng 9 năm 2017, có dung lượng là dưới 2MB và có phần mở rộng là *.docx thì bạn hãy nhập vào khung tìm kiếm của Gmail câu lệnh như dưới đây:

older:2017/09/12 small:2m filename:docx

Chúc bạn thành công!